Skip to content

You are on tudalen Graddfeydd Prisio 2010 ar gyfer: Eiddo Diwydiannol Metropolitanaidd - dim lifft

Cyfeirnod y Raddfa Brisio: VXFMETUL1

Trosolwg

Defnyddir y raddfa hon ar gyfer eiddo diwydiannol aml-lawr hyn sydd mewn lleoliadau metropolitanaidd. Bydd eiddo nodweddiadol ar fwy nag un llawr ac ni chaiff ei wasanaethu gan lifft. Mae'r raddfa'n cymryd yn ganiataol na chaiff yr eiddo ei wresogi a, lle y ceir system wresogi, caiff y pris sylfaenol a ddefnyddir ei gynyddu 2.5%.

Codau Defnydd Ystafelloedd
Cod Disgrifiad GF 01 02 03 M1 B1 LG 04 05 to 10 11 & up
ANO Swyddfa 1.2000 1.2000 0.9000 0.7800 1.2000 0.6000 0.9000 0.4800 0.4800 0
ASI Gofod storio mewnol 1.0000 0.8500 0.7500 0.6500 1.0000 0.5000 0.7500 0.4000 0.4000 0
ASO Gofod storio allanol 0.7500 0.6375 0.5625 0.4875 0.7500 0.3750 0.5625 0.3000 0.3000 0
AUS Ardal o dan Lawr a Gynhelir 0.7000 0.4000 0.3000 0.2000 0.7000 0.3500 0.5250 0.2000 0.2000 0
BAY Cilfach Lwytho 0.5000 0.3000 0 0 0.2000 0.3000 0.4000 0 0 0
BRD Ystafell Bwrdd 1.3000 1.3000 0.9750 0.8450 1.3000 0.6500 0.9750 0.5200 0.5200 0
CAN Ffreutur 1.2000 1.2000 0.9000 0.7800 1.2000 0.6000 0.9000 0.4800 0.4800 0
CHL Storfa oeri 1.1500 0.9775 0.8625 0.7475 1.1500 0.5750 0.8625 0.4600 0.4600 0
CLD Storfa oer 1.3000 1.1050 0.9750 0.8450 1.3000 0.6500 0.9750 0.5200 0.5200 0
CNP Canopi 0.1500 0.1500 0 0 0.1500 0 0.1500 0 0 0
COM Ystafell gyfrifiaduron 1.3000 1.3000 0.9750 0.8450 1.3000 0.6500 0.9750 0.5200 0.5200 0
FPA Ardal Prosesu Bwyd 1.1500 0.9775 0.8625 0.7475 1.1500 0.5750 0.8625 0.4600 0.4600 0
FSS Siop Gorsaf Betrol 1.3000 0 0 0 1.3000 0 1.3000 0 0 0
GAR Garej 1.0000 0.8500 0.7500 0.6500 1.0000 0.5000 0.7500 0.4000 0.4000 0
GHS Ty Gwydr 0.2500 0 0 0 0.2500 0 0.2500 0 0 0
GTH Porthdy 1.0000 0 0 0 0 0 0.7500 0 0 0
HIT Ystafell Uwch-Dechnoleg 1.3000 1.3000 0.9750 0.8450 1.3000 0.6500 0.9750 0.5200 0.5200 0
HTH Canolfan Iechyd 1.3000 1.3000 0.9750 0.8450 1.3000 0.6500 0.9750 0.5200 0.5200 0
KTN Cegin 1.3000 1.3000 0.9750 0.8450 1.3000 0.6500 0.9750 0.5200 0.5200 0
LAB Labordy 1.2000 1.2000 0.9000 0.7800 1.2000 0.6000 0.9000 0.4800 0.4800 0
LOK Ystafell loceri 1.2000 1.2000 0.9000 0.7800 1.2000 0.6000 0.9000 0.4800 0.4800 0
MSR Ystafell Fwyta/Staff 1.2000 1.2000 0.9000 0.7800 1.2000 0.6000 0.9000 0.4800 0.4800 0
OFF Swyddfa 1.3000 1.3000 0.9750 0.8450 1.3000 0.6500 0.9750 0.5200 0.5200 0
OWK Swyddfa waith 1.0000 0.8500 0.7500 0.6500 1.0000 0.5000 0.7500 0.4000 0.4000 0
PKN Adeilad Symudol 0.7500 0.5000 0.5000 0.5000 0.7500 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0
PLT Ystafell Beiriannau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRD Ardal Gynhyrchu 1.0000 0.8500 0.7500 0.6500 1.0000 0.5000 0.7500 0.4000 0.4000 0
RAO Ardal Fanwerthu 1.3000 1.3000 0.9750 0.8450 1.3000 0.6500 0.9750 0.5200 0.5200 0
REC Derbynfa / Mynedfa 1.3000 1.3000 0.9750 0.8450 1.3000 0.6500 0.9750 0.5200 0.5200 0
RES Bwyty 1.3000 1.3000 0.9750 0.8450 1.3000 0.6500 0.9750 0.5200 0.5200 0
SGY Meddygfa 1.3000 1.3000 0.9750 0.8450 1.3000 0.6500 0.9750 0.5200 0.5200 0
SHD Sied 0.2500 0 0 0 0.2500 0 0 0 0 0
SOV Gwerthiannau Llawr Daear 1.3000 0 0 0 1.3000 0 0 0 0 0
SPU Storfa 1.0000 0.8500 0.7500 0.6500 1.0000 0.5000 0.7500 0.4000 0.4000 0
SRM Ystafell Arddangos 1.3000 1.3000 0.9750 0.8450 1.3000 0.6500 0.9750 0.5200 0.5200 0
STR Ystafell gref 1.3000 1.3000 0.9750 0.8450 1.3000 0.6500 0.9750 0.5200 0.5200 0
WCE Toiledau cyhoeddus 1.3000 1.3000 0.9750 0.8450 1.3000 0.6500 0.9750 0.5200 0.5200 0
WCS Toiledau staff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WHS Warws 1.0000 0.8500 0.7500 0.6500 1.0000 0.5000 0.7500 0.4000 0.4000 0
WKS Gweithdy 1.0000 0.8500 0.7500 0.6500 1.0000 0.5000 0.7500 0.4000 0.4000 0
XNC Ardal nas dosbarthwyd 1.0000 0.8500 0.7500 0.6500 1.0000 0.5000 0.7500 0.4000 0.4000 0

Gall addasiadau eraill fod yn gymwys i eiddo unigol i adlewyrchu ei gymeriad neu fanteision neu anfanteision penodol.

Codau Addasu
Cod Disgrifiad + -
AIR Aerdymheru 1.1000 0.9091
FPT Diogelwch T�n 1.0500 0.9524
HTG Gwres 1.0250 0.9756

Beth i'w wneud nesaf