Rydych chi am:

Gysylltu â ni ynghylch prisiad eiddo, felly

Nawr mae arnoch angen dod o hyd i'ch prisiad eiddo

I ganfod eich eiddo dewiswch opsiwn chwilio ac yna nodwch y manylion perthnasol yn y blwch.

Dangosir prisiadau cryno sy'n cynrychioli agwedd y swyddog prisio tuag at asesu gwerth ardrethol. Tra bydd y Gwerth Ardrethol sy'n ymddangos yn cyd-fynd gydag unrhyw gytundeb neu benderfyniad tribwnlys , gall y ffordd mae'n cael ei wneud i fyny fod yn wahanol. Bydd hynny lle, yn eithriadol, mae'r Swyddog Prisio yn gallu cytuno/derbyn y Gwerth Ardrethol ond nid y ffordd mae'n cael ei wneud i fyny neu lle oherwydd rhesymau technegol , nid yw wedi bod yn bosibl ail greu 'r cytundeb neu benderfyniad. Tra gredir bod yr ardaloedd sydd wedi'u defnyddio yn gywir, dylech gymeryd eich mesuriadau eich hunan wrth wirio Gwerthoedd Ardrethol.

Ni derbynnir unrhyw atebolrwydd os cânt eu defnyddio at unrhyw diben arall.

Dewiswch opsiwn chwilio

I gael rhagor o opsiynau chwilio, defnyddiwch y 'Dull Asiant'


Switch to Agent mode.
A hoffech gymryd rhan yn ein harolwg boddhad defnyddwyr?